AK (значения)

АК (кириллица) и AK (латиница):

АК, аббревиатура на кириллице:

AK, аббревиатура на латинице:


См. также[ | ]