Изображение: Файл:Soviet Znamya Pobedy.svg

Файл:Soviet Znamya Pobedy.svg