Германович

Германо́вич (белор. Германовіч) — белорусская фамилия[1]; образована от имени Герман.

Известные носители:


Примечания[ | ]

  1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвішчы. — Мінск: Навука i тэхніка, 1966. — C. 52. (белор.)